Een bijzondere vorm van brandbeveiliging is het toepassen van zuurstof reductie.
Het uitgangspunt hierbij is het percentage zuurstof van de lucht in het te beschermen gebied zodanig verlagen dat er geen brand kan ontstaan.Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan en vooral ontwikkelen van een brand is naast brandstof ook zuurstof nodig.
Door de component zuurstof te beperken kan een brand zich niet verder ontwikkelen.
Deze vorm van brandpreventie wordt vooral toegepast in ruimten waar geen mensen aanwezig (hoeven) te zijn, bijvoorbeeld automatische magazijnen en vrieshuizen.
Er zijn verschillende manieren om het zuurstof percentage te verlagen.

Toepassing in de brandveiligheid betekend dat de installatie moet voldoen aan bepaalde normen, zoals bijvoorbeeld de VDS 3527 of de KIWA BRL-K21017.

Zo geeft de VDS voor houten pallets een ontstekeningsgrens van 17%.
Is het zuurstof percentage lager dan 17% dan kunnen houten pallets niet branden.
Voor een groot aantal opslag en verpakkingsconfiguraties is een ontstekingsgrens bepaald.

Een evident voordeel van zuurstof reductie is dat het continu werkt en dat er niet hoeft te reageren op een ontstane brand.
Ook hoeft er geen blusmiddel toegepast te worden.

Toepassing van zuurstof reductie moet echter wel overwogen worden toegepast en onder certificatie uitgevoerd worden.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247