Architect

U wilt in alle vrijheid ontwerpen zonder concessies te doen aan de brandveiligheid. U kent immers uw verantwoordelijkheid!


  • Voldoet mijn ontwerp aan de brandveiligheid eisen?
  • Kan ik besparen zonder concessies aan de brandveiligheid?


Praktijkvoorbeeld


Door bijvoorbeeld een quick scan uit te laten voeren weet u of uw ontwerp op het aspect brandveiligheid wordt goedgekeurd. Door ons vanaf eerste (schets)ontwerpen er al bij te betrekken kan in veel gevallen enorm op de bouwkosten bespaart worden zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid.

  • U kent het begrip gelijkwaardigheid (art.1.3 BB2012) maar hoe gebruikt u deze mogelijkheid en waar liggen uw voordelen?
  • Brandbeveiliging installaties kunnen enorme bouwkundige besparingen mogelijk maken en de gebruiksmogelijkheden verbeteren.
  • Bovendien heeft u een veel grotere vrijheid bij het ontwerpen van een gebouw.
  • Hierdoor wordt de economische waarde van het gebouw enorm verbeterd!

 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247