Bij nieuwbouw situaties en/of PGS opslagruimten is het wenselijk en in sommige gevallen verplicht eerst een uitgangspunten document (UPD) brandveiligheid op te stellen.


In het UPD wordt de bouwkundige situatie naast het gewenste brandveiligheidsniveau gelegd en worden in overleg met betrokken partijen zoals gemeente, brandweer en eventueel verzekeraar vastgelegd welke brandveiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden.

In principe wordt dus naast de algemene eisen uit het bouwbesluit tevens de additionele voorzieningen vastgelegd gebaseerd op een uitgebreide risico inventarisering.
Met name in een industriële omgeving is vaak sprake van één of meerdere gelijkwaardige oplossingen waarvoor goedkeuring van bevoegd gezag noodzakelijk is.
Deze wordt aangevraagd middels het indienen van een UPD brandveiligheid.

Het UPD is object specifiek en een dynamisch document wat gewijzigd en aangevuld moet worden als daar aanleiding toe is.

Het UPD behandelt niet de details inzake eventuele brandbeveiligingsinstallaties, die staan beschreven in het desbetreffende programma van eisen.
 © 2021 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247