Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO)

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de compartimentgrenzen ter voorkoming van Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO).


Deze wordt in aantal minuten uitgedrukt en geeft de tijd aan waarmee een compartimentscheiding een brand moet tegen kunnen houden.

Dit is minimaal 30 en maximaal 240 minuten (uitzonderingen daargelaten)

Veel materialen waarmee wanden worden opgetrokken hebben al een zekere WBDBO waarde, maar ramen en deuren geven vaak een probleem.

Deze kunnen brandwerend uitgevoerd worden echter vaak tegen behoorlijke extra kosten.

fe-fire Safety engineering kan een z.g. stralingsberekening uitvoeren waaruit blijkt of de waarde op de erf grens (in de regel 15KW/m2), of op ramen op een bovenliggende verdieping, wordt overschreden indien de ramen en deuren bezweken zijn bij een brand.

Is dit niet het geval dan hoeven de ramen en deuren geen extra WBDBO waarde te hebben.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247