Programma van Eisen (PVE)

Voor brandbeveiligingsinstallaties welke aangesloten worden op een Regionale Alarm Centrale (RAC) is altijd een door de brandweer goedgekeurd PVE (Programma Van Eisen) benodigd.
Dit moet door een onafhankelijke deskundige opgesteld worden.
Voor sprinkler installaties wordt het PVE tegenwoordig UPD (Uitgangs Punten Document) genoemd.
Dit heeft te maken met de gewijzigde rol voor de geacrediteerde inspectie instellingen bij het certificatie proces.

Mag een geaccrediteerde inspectie-instelling een PvE opstellen?

Nee, om de onafhankelijkheid van een geaccrediteerde inspectie-instelling te waarborgen mogen zij zich niet bezighouden met het ontwerp, aanleg en onderhoud. Zij houden zich alleen bezig met inspecties van installaties.

Zie ook:

 www.rva.nl


 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247