De 10 misverstanden over zelfredzaamheid bij brand

09-06-2008

Het gebouw ontwerp is een belangrijkere factor voor het veilig kunnen vluchten dan de criteria uit het bouwbesluit!!

De Nederlandse bouwregelgeving maakt bij het aspect vluchten onderscheid in zelfredzame personen, vermindert zelfredzame personen en niet zelfredzame personen.

Los van de criteria waneer iemand zelfredzaam is of niet, blijkt uit een uitgebreid NIFV (v.h. Nibra) onderzoek, dat het gedrag van mensen bij brand heel anders is dan aangenomen.

Het lijkt er op dat de Nederlandse regelgeving aanpassing behoeft, maar in ieder geval is het raadzaam, juist voor publiekstoegangkelijke gebouwen, zoals in de horeca, gezondheidzorg en bij evenementen onderstaande aspecten mee te nemen in de beoordeling van de vluchtmogelijkheden.

De top 10 • 1. mensen onderkenen onvoldoende de gevaren van brand
 • 2.mensen vluchten niet direct bij het afgaan van een brandalarm
 • 3. mensen maken niet altijd gebruik van de aangegeven vluchtroutes
 • 4. mensen vluchten niet via de dichtstbijzijnde nooduitgang
 • 5. bij hoge bezettingsgraden (personen/m2 vloer opp.) is de zelfredzaamheid afhankelijk van de effectieve uitgangsbreedte
 • 6. liften en roltrappen blijken onder omstandigheden wel degelijk bij te dragen aan veilig vluchten
 • 7.de rol van de bedrijfshulpverleners zijn cruciaal
 • 8. mensen met een handicap zijn niet altijd niet zelfredzaam
 • 9.zelfredzame personen kunnen in bepaalde omstandigheden toch niet zelfredzaam zijn
 • 10. mensen raken bij brand niet altijd in paniek

  NIFV onderzoeker Margrethe Kobes heeft in het kader van een promotie onderzoek aan de VU Amsterdam een uitgebreide literatuur studie gedaan naar dit onderwerp, meer informatie op

   www.NIFV.nl

  Opinie Fe-fire engineering  Wat al langer bekent of in ieder geval vermoed werd is nu wetenschappelijk onderzocht en geeft een basis om de huidige Nederlandse bouwregelgeving een nader te beschouwen.

  Discussies over aantal en breedte van de nooduitgangen zoals deze in het bouwbesluit aangegeven worden zijn in dit kader irrelevant en in sommige gevallen is het voldoen aan het bouwbesluit absoluut onvoldoende.

  In het kader van het gebruiksbesluit (oktober 2008) waarin de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt, is het raadzaam om los van bouw en/of bestaande gebuiksvergunning deze kennis over menselijk gedrag tegen uw huidige vluchtplan te houden.

  Niet zelden zal blijken dat het niet helemaal goed zit, met name in publiekstoegangkelijke gebouwen met een relatief hoge bezettingsgraad, zoals horeca, gezondheidszorg, sport tribunes en bij evenementen.

  Alle reden om een deskundige naar de vlucht (on)mogelijkheden te laten kijken, al was het maar voor uw eigen gemoedsrust.
 •  

  Nieuws

  vorige | pagina 2/2   
  Gebruiksbesluit definitief  (01-09-2008)
  Het gebruiksbesluit is inmiddels officieel gepubliceerd en daarmee definitief van kracht per oktober dit jaar.
  Rapport onderzoekscommissie brand in de Punt  (23-06-2008)
  Vandaag is het verkennend onderzoeksrapport uitgekomen van de brand in de Punt waarbij drie brandweer mannen helaas om het leven zijn gekomen.
  De 10 misverstanden over zelfredzaamheid bij brand  (09-06-2008)
  Het gebouw ontwerp is een belangrijkere factor voor het veilig kunnen vluchten dan de criteria uit het bouwbesluit!!
  Nieuw Inspectieschema  (28-04-2008)
  Het CCvD van het CCV heeft op 27 maart 2008 het inspectieschema Vast opgestelde Brandbeheersings- en Blussystemen vastgesteld. De inhoud van het inspectieschema is voorbereid door de Vereniging voor Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid. Het schema is vanaf 28 april 2008 van kracht.
  Veel zorginstellingen niet brandveilig  (06-04-2007, NVBR)
  In een recent gehouden quick scan naar de brandveiligheid in de zorg constateert het Bouwcollege een divers beeld. Er zijn instellingen die serieus werk maken van brandveiligheid. Bij andere instellingen is dat minder het geval. Met name de organisatie van de brandveiligheid – en de hulpverlening – speelt een rol. Nader onderzoek is nodig.
  Kamervragen brandveiligheid gezondheidszorg  (06-02-2007)
  Antwoorden op kamervragen van de leden Verbeet, Van Heteren en Timmer (allen PvdA) over brandveiligheid van zorginstellingen.
  Brandvergunning voor horeca afgeschaft  (14-11-2006, Telegraaf)
  DEN HAAG - Horecabedrijven hoeven over een jaar geen brandvergunning meer aan te vragen. Om de regeldruk te verminderen moeten eigenaren van gebouwen waar meer dan vijftig mensen kunnen verblijven, straks alleen melden aan de gemeente dat zij een gebouw in gebruik nemen. De gemeente bepaalt of er controle komt, bevestigde dinsdag een woordvoerder van het ministerie van VROM.
  Crises in brandveiligheid, brandveiligheid in crises?
  In 2010 bleek uit onderzoek dat de krediet crises niet of nauwelijks invloed had op de investeringen van bedrijven in brandveiligheid. Wat is de stand van zaken anno 2013??
   
  vorige | pagina 2/2   
   © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247