Brandveiligheid inspecties

Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is de eigenaar/gebruiker van een gebouw nog nadrukkelijker verantwoordelijk geworden voor de brandveiligheid van zijn gebouw. De zorgplicht is geen loze kreet maar betekend daadwerkelijk dat men zich niet langer op vergunningen kan beroepen. Men moet zelf kunnen aantonen dat men voldoet aan de eisen.

En dat is geen eenvoudige taak want de brandveiligheid van een gebouw is afhankelijk van de aanwezigheid en staat van:

 • bouwkundige brandveiligheid
 • brandbeveiligingsinstallaties
 • organisatie
 • actueel gebruik
 • onderhoud

 • KIWA keur BGB
  Brandveiligheid inspecties van FE-Fire Safety Engineering kunnen de basis zijn voor het verkrijgen van een KIWA certificaat volgens de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB)


  inspectie hand brandblusmiddelen

  Al deze aspecten tezamen dienen het gebouw dusdanig brandveilig te maken dat er enerzijds wordt voldaan aan de bouwregelgeving en anderzijds het door gebruiker en/of verzekeraar gewenste niveau.

  Ondanks dat in het bouwbesluit 2012 de logboek plicht voor het gebouw is komen te vervallen, zijn de logboeken voor brandbeveiligingsinstallaties nog wel verplicht.
  Het Bouwbesluit 2012 legt echter de zorgplicht en "bewijslast" nog nadrukkelijker bij de eigenaar/gebruiker.

  Met name in publiekstoegankelijke gebouwen of gebouwen met een hoge waarde en/of kostbare inventaris zoals monumentale panden en musea, kan het gewenste brandveiligheidniveau hoger zijn dan het wettelijk vereiste niveau.

  Het brandveiligheidniveau van een gebouw is echter geen statisch geheel.
  Immers na verloop van tijd worden er bouwkundige aanpassingen gedaan en/of wijzigt het gebruik.
  Oorspronkelijke beschikbare documentatie zoals as-build tekeningen, certificaten en onderhoud protocollen raken zoek of zijn niet meer actueel.

  Kortom, welke gebouw eigenaar kan met een druk op de knop aantonen of het actuele brandveiligheidniveau nog conform wettelijk norm is en of het nog voldoet aan het gewenste niveau?
  Maar al te vaak moet men het antwoord hierop schuldig blijven.

  Los van wellicht een ongemakkelijk gevoel kan dit een kostbare geschiedenis worden als er na een brand een beroep wordt gedaan op een brandassuradeur om maar te zwijgen van de consequenties indien er slachtoffers te betreuren zijn.

  In dat geval is het uiterst wenselijk dat het brandveiligheidniveau onomstotelijk, door onafhankelijk deskundigen vastgesteld, op papier vast staat.

  FE-Fire Safety Engineering levert dit bewijs, desgewenst met KIWA keur en eventueel middels het Electronisch Gebouw Dossier. (EGD)
  Het werkt als volgt:

  Deskundigen inspecteren en leggen vast wat de huidige stand van zaken is en waarnodig rapporteren zij welke aanpassingen benodigd zijn.
  Deze "brandscan Bouwwerken" wordt uitgevoerd conform de NPR 6059.
  Zodra het brandveiligheidniveau (weer) up to date is en volledig gedocumenteerd wordt dit in een speciaal voor ons ontwikkeld software pakket vastgelegd.
  De software draait op een externe en speciaal beveiligd server station.
  De toegang tot de informatie is uiteraard middels codering toegankelijk op basis van overeengekomen autorisatie.

  Zo worden vastgelegd:

 • de vergunde situatie
 • as-build situatie zowel bouwkundig als installatie technisch en organisatorisch
 • onderhoudstatus zowel bouwkundig als installatie technisch
  alle van belangzijnde documentatie zoals tekeningen en certificaten
 • onderhoudsoverzichten
 • eind oordeel deskundige

  De eindconclusies worden schriftelijk (eventueel digitaal in het Elektronisch Gebouw Dossier)vastgelegd.
  Indien nodig wordt een vervolginspectie gedaan na uitvoering van eventueel benodigde aanpassingen.

  Het geheel kan desgewenst uitgevoerd worden onder de KIWA certificatie regeling Toezicht "Brandveilig Gebruik Bouwwerken” kortweg BGB.

  Zo is het brandveiligheidniveau te allen tijden:

 • niveau geautoriseerd
 • up to date
 • as-build
 • door onafhankelijk deskundige vastgesteld
 • op een externe en beveiligde server
 • digitaal via internet beschikbaar

  Een actueel overzicht en status van de brandveilgheidsvoorzieningen is een must bij een eventuele verkoop van een gebouw of in geval aansprakelijkheid hetzij richting overheden, hetzij richting assuradeuren, hetzij richting andere belanghebbenden.

  Afhankelijk van het gebruik van het gebouw voeren periodiek een hercontrole uit, ook om het Elektronisch Gebouw Dossier (EGD) actueel te houden. Bij afwijkingen in bijvoorbeeld het gebruik of na een verbouwing wordt wederom nagegaan of nog het benodigde en gewenste brandveiligheidniveau wordt behaald.

  Een periodieke onafhankelijke inspectie van de brandveiligheid is een onmisbaar bewijsstuk voor gebouw eigenaar en gebouw gebruiker.
  Het Elektronisch Gebouw Dossier (EGD) is daarbij een onmisbare tool voor alle betrokkenen bij het beheren van gebouwen zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

 •  © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247