Brandmeldinstallaties

Brand meldinstallaties zijn een belangrijk hulpmiddel in het vroegtijdig signaleren van een brand.

De voordelen van een brand meldinstallatie zijn  • sneller ontdekken van de brand
  • ook buiten bedrijfstijd
  • sneller blussen dus kleinere brand en brandschade
  • snelle ontruiming
  • beperken gevolgschade

Het plaatsen van een brand meldsysteem heeft dus zijn waarde bij het ontwerpen van een brandbeveiligingsconcept voor een bepaald gebouw.

De gemeentelijke bouwverordening regelt in welke situatie een brand meldsysteem verplicht is.Sinds kort dienen kinderdagverblijven bijvoorbeeld uitgerust te worden met een brand meldsysteem.Brand meldsystemen dienen meestal gecertificeerd te zijn alvorens een aansluiting op de brandweer alarmcentrale wordt geaccepteerd.Voor het certificeren is het nodig dat een onafhankelijke projectering deskundige een Programma Van Eisen (PVE) opstelt.

Draadloos brand meldsysteemHet aansluiten van de rookmelders en andere componenten op de brand meldinstallatie is altijd een punt van discussie geweest. Immers valt of staat een snelle melding met een juiste verbinding van alle componenten. Inmiddels zijn draadloze systemen zover door ontwikkeld dat deze ook gecertificeerd toegepast kunnen worden. Dit kan met name interresant zijn in situaties waar het leggen van bekabeling problematisch kan zijn zoals bijvoorbeeld in monumentale gebouwen.

SystemenEr zijn verschillende systemen mogelijk zoals:

  • conventionele rookmelders
  • aspiratie systeem
  • hitte draad

Aspiratie en hitte draad systemen worden met name daar toegepast waar stof en/of de temperaturen (hoog of laag) het toepassen van conventionele systemen onmogelijk maakt omdat er dan teveel “valse” meldingen kunnen ontstaan.

Te denken valt aan gieterijen, timmerwerkplaatsen of koel/diepvries ruimten. Aspiratie is daarnaast ook een goede mogelijkheid in bijzondere hoge ruimten.

Tegenwoordig zijn er ook mogelijkheden om te detecteren middels speciale video camera's waardoor detecteren en verifiëren in principe tegelijk gebeurt.
En voor een brandweer is het natuurlijk van grote waarde om bij aankomst zicht op de brandlocatie te hebben al of niet met infrarood beelden.

FE-Fire Safety Engineering kan u op al deze aspecten adviseren.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247