Bouwplan toetsing

Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw is het raadzaam om een onafhankelijk (Fire Safety) adviseur het ontwerp te laten toetsen. Hierdoor is snel duidelijk waar het plan niet voldoet of verbeterd kan worden. Men komt zodoende niet voor onaangename verassingen te staan bij de bouwaanvraag.

De eerste stap naar een brandveilig gebouwBij bouwkundige plantoetsing gaat het o.a. om:

  • Brandcompartimentering
  • Weerstand op bezwijken van de draagconstructie
  • WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag) bepaling
  • Materiaal keuze

Het bouwbesluit regelt voor een groot aantal gebouw soorten en gebruiksfuncties wat de bouwkundige eisen zijn.

Zo is de maximaal toelaatbare grootte van een brandcompartiment in het bouwbesluit vastgelegd. Vaak past deze maximale grootte echter niet binnen het gestelde gebruiksdoel, en daarvoor bied het bouwbesluit de mogelijkheid om een gelijkwaardige oplossing toe te passen. De aanvrager dient echter de gelijkwaardigheid aan te tonen.

  • Bij gelijkwaardigheid staat aangegeven met welke middelen wij deze gelijkwaardigheid aan kunnen tonen.
  • Bij het toepassen van een gelijkwaardige oplossing is veelal een gebruiksvergunning vereist.


Het nieuwe Bouwbesluit wat op 1 april 2012 van kracht is geworden heeft nog zeker een aantal maanden tijd nodig alvorens het bij een ieder "tussen de oren" zit.

Alleen al de introductie van de nieuwe terminilogie inzake vluchten en vluchtroutes zal de nodige discussies opleveren.
 © 2023 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247